POŻYCZKA NA SPECJALNĄ OKAZJĘ

Zrealizuj marzenia już dzisiaj

skontaktujemy się z Tobą

Wypełnij formularz

> kwota

do 70 000 zł

> okres

do 96 miesięcy

>

RRSO: 9,26 %

prowizja już od 1%

>

0 zł ubezpieczenie

>

>

Przykład reprezentatywny dla pożyczki specjalnej plus: Całkowita kwota pożyczki 30 259 zł, umowa zawarta w dniu 13.03.2019 r. na okres 57 miesięcy z oprocentowaniem nominalnym zmiennym 7,49%, prowizją za udzielenie pożyczki w wysokości 941,05 zł, opłatą przygotowawczą w wysokości 0 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 9,26%, całkowita kwota do zapłaty wynosi 37 007,82 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 6 748,82 zł, a kwota raty miesięcznej wynosi 632,75 zł. Obowiązkowe zabezpieczenie: poręczenie/ubezpieczenie. Koszt ubezpieczenia uzależniony jest od indywidualnej oceny ryzyka i będzie miał wpływ na RRSO oraz całkowitą kwotę do zapłaty.

Niniejsza treść nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Ma charakter wyłącznie informacyjny. Wyliczona kwota pożyczki oraz kwota raty mają charakter orientacyjny a udzielenie pożyczki oraz jej warunki uzależnione będą od wyniku oceny zdolności i wiarygodności kredytowej oraz proponowanego zabezpieczenia.


W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, SKOK Ziemi Rybnickiej zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Odsetki ustawowe za opóźnienie stanowią wysokość równą sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. W przypadku braku spłaty w ww. terminie, SKOK może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.


W przypadku zaległości w spłacie pożyczki SKOK może podjąć działania windykacyjne. Za przeprowadzone działania windykacyjne Pożyczkobiorca może być zobowiązany do zwrotu kosztów: sądowych, postępowania egzekucyjnego, zastępstwa procesowego i kosztów wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


Przedłużenie spłaty pożyczki nie odbywa się automatycznie i jest zależne od woli klienta. Przedłużenie terminu spłaty odbywa się po dokonaniu opłaty za przedłużenie, której wysokość zależy od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia.


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, w związku z art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, SKOK występuje do Biura Informacji Gospodarczej ERIF BIG S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, o ujawnienie informacji gospodarczych w zakresie zobowiązań Pożyczkobiorcy, stanowiących tajemnicę bankową oraz o występowaniu za pośrednictwem wyżej wymienionego Rejestru Dłużników o udostępnienie danych dotyczących wymagalnego zadłużenia Pożyczkobiorcy wobec banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, a także o wywiązywaniu się Pożyczkobiorcy z wszelkich zobowiązań pieniężnych lub braku danych o takim zadłużeniu, a także przekazuje dane osobowe Pożyczkobiorcy oraz informacje o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek

Na tej stronie używamy plików cookies. Korzystając z niej akceptujesz politykę prywatności.Więcej informacji